Beslenme ve Diyetetik

Toplumda sağlıklı beslenme bilincini oluşturarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Esra Azman Dermotoloji Kliniği hizmet alan hastaların beslenme tedavisini programlayarak, hasta iyileşme sürecini destekleyecek beslenme hizmetlerini vermekte, uygulama ve takibini yapmaktadır.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Sağlıklı beslenme bir bütündür. Sadece evde veya şirkette uygulayarak etkili sağlık sonuçları almak mümkün değildir. Bu nedenle kurumsal beslenme danışmanlığı şirketin her basamağına, iş görüşmelerine, toplantılara hatta evlere kadar uzanmalıdır.

Sağlıklı beslenmenin fiziksel ve bilişsel performans üzerindeki olumlu etkisi bilinmektedir. Şirketlerde ise performansın yükseltilmesi başarı çıtasının yükseltilmesi anlamına gelir. Sağlıklı beslenme bir bütündür. Sadece evde veya şirkette uygulayarak etkili sağlık sonuçları almak mümkün değildir. Bu nedenle kurumsal beslenme danışmanlığı şirketin her basamağına, iş görüşmelerine, toplantılara hatta evlere kadar uzanmalıdır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı şirketler için gereklidir. Çünkü;

 • Şirkette çalışanların performansı artar.
 • Yetersiz beslenmeye bağlı olarak iş veriminin düşmesi engellenir. İş kazaları riski en aza iner.
 • Şirkette mutfakta oluşan maddi kayıplar en aza iner.
 • Şirketi maddi ve manevi açıdan büyük bir külfete sokacak besin zehirlenmelerinin önüne geçer.
 • Performans ve verimliliğin artması sonucu şirket kazancı artar.
 • Şirketin prestiji yükselir.
 • Çalışanların iş yerine olan bağlılığı artar.
 • Kurumsal beslenme danışmanlığı çatısı altında sürdürülen bireysel beslenme danışmanlığı ile çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi mümkün olur.
 • Verilen beslenme eğitimleri ile çalışanların beslenme bilgi seviyesi yükselir.

Şirketlerin ivme kazanmasında bu kadar önemli yeri olan kurumsal beslenme Danışmanlığında Nil Diyet olarak sunduğumuz hizmetlerle şirketinizin ve sizlerin yanındayız.

 • Satın alma aşaması için teknik şartname hazırlanması
 • Taşeron firma kabulü için idari şartname hazırlanması
 • Satın alma, depolama, hazırlama, pişirme, servis, atıkların toplanması, bulaşık yıkama ve genel hijyen için kontrol listelerinin geliştirilmesi
 • Uygun ürün satın alınmasında firma-şirket görüşmesi sağlama
 • Depo, mutfak ve yemekhane denetimleri
 • Menü planlama
 • Mutfak ve yemekhane planlama ve/veya iyileştirme
 • Mutfak personeli hizmet içi eğitim programı
 • Şirket yönetimi sağlıklı beslenme eğitim programı
 • Çalışanlar sağlıklı beslenme eğitim programı
 • Bireysel beslenme danışmanlığı
Kurumsal Beslenme Danışmanlığı hakkında bilgi almak ve tedavisi için hemen bizimle iletişime geçmek yazın