Uygulamalar

Esra Azman Dermotoloji Kliniği; sağlığınız ve güzelliğiniz için tıbbi uygulamalar, her türlü lazer uygulamaları, tüm estetik ve kozmetik uygulamalar konusunda hizmet vermektedir.

Elektro Koterizasyon - Lezyon Yakma

Elektrokoterizasyon: Deride oluşan siğil, et beni, güneşe bağlı kabarıklıklar gibi lezyonların lokal anestezi altında elektrik akımı kullanılarak tedavi edilmesidir.

Elektrokoter, elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi sonucu deriden kabarık lezyonların yakılması ve yok edilmesi esasına dayanır. En eski tedavilerde dağlama olarak kullanılmaktaydı. Şimdi, çift kutuplu, doğru akımla çalışan bir cihazla elektrokoagülasyon (kanama durdurma) ve elektrodesikasyon (kesme) işlemleri şeklinde uygulanmaktadır.

Siğiller, seboreik keratoz, piyojenik granülom gibi kabarıklık yapan bir çok deri hastalığında aynı esaslarda uygulanan bir tedavidir.